Uitkijkpunt Rijndal

Vanaf dit punt heeft u bij helder weer uitzicht over het oude gletsjerdal van Palland. Dit mondt uit in de laagte van het Rijndal. In de verte is in Duitsland De Elterberg te zien en daarachter het Nederlandse Montferland.

Het weiland direct vooraan was in onbruik geraakt. Dit is niet eerste keer dat dit gebeurd is. Door de eeuwen heen kwam dit vaker voor. Na de ineenstorting van het Romeinse rijk verwilderde grote delen van het Rijndal en de stuwwal. Tijdens het bewind van Keizer Karel de Grote werden deze gebieden opnieuw in cultuur gebracht. Ze verwilderden opnieuw op het moment dat de grote Pest uitbrak in de middeleeuwen.

Nadat de pest overwonnen was, werden de verwilderde perceeltjes snel weer open gemaakt en door de boeren gebruikt. In het interbellum tussen de eerste- en tweede wereldoorlogen begon , onder invloed van de grote mechanisatie van de landbouw, opnieuw de verwildering van alle inefficiƫnte percelen boerenland.

Voor het prachtige uitzicht en vanwege het eeuwenoude cultuurhistorische verhaal, is van dit perceel weer hooiland gemaakt, dat wordt na begraasd door runderen.