Locatie

Huize Wylerberg

Het Landschapmuseum is gevestigd in en om de rijksmonumentale villa Huize Wylerberg. Dit unieke kristalvormige pand is in 1924 gebouwd naar een ontwerp van de Duitse architect Otto Bartning in opdracht van Marie Schuster, de toenmalige eigenaresse van het omliggende gebied de Duivelsberg. De villa werd door Marie Schuster zelf bewoond en na haar dood door haar dochter Alice en dier vriendin. De historische zalen verkeren nog altijd grotendeels in oorspronkelijke staat.

Heden ten dage is het gebouw in handen van Staatsbosbeheer en dient het – naast locatie van het Landschapmuseum – als kantoor voor de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en de Stichting Das&Boom. Ook wordt het gebouw gebruikt door het SOVON en vinden in de muziekzalen nog geregeld ‘groene concerten’ plaats.

De Duivelsberg

Huize Wylerberg bevindt zich op het natuurreservaat de Duivelsberg, gelegen op de stuwwal ten oosten van Nijmegen in de gemeente Berg en Dal. Het gebied ligt aan de Duitse grens naast de gemeente Kranenburg.

Toen Huize Wylerberg werd gebouwd was de Duivelsberg Duits grondgebied. Na de Tweede Wereldoorlog is het gebied in 1949 door Nederland geannexeerd. Ook na 1963 is het, in tegenstelling tot veel geannexeerde gebieden die toen aan Duitsland werden teruggegeven, van Nederland gebleven.