Informatie voor scholen

Het Landschapmuseum is bij uitstek geschikt voor educatieve excursies met schoolklassen. Zowel voor leerlingen uit de groepen 4/5/(6) als (6)/7/8 zijn excursies aanwezig. Voor jongere leerlingen worden de thema’s dier en natuur behandeld. Naast de rondleiding kunnen zij gebruik maken van de (speciaal voor hun leeftijd ontworpen) speurtocht. Oudere leerlingen gaan niet alleen met dier en natuur aan de gang, maar zullen ook met de thema’s maatschappij en landschap in aanraking komen. Optioneel kan de excursie tijdens de lessen voorbereid worden met de leskist ‘Een keimooi landschap’. Daarnaast is naast de rondleiding een (speciaal voor deze leeftijd ontworpen) speurtocht beschikbaar.

Verschillende scholen uit de regio Rijk van Nijmegen hebben een overeenkomst met de gemeente waardoor leskisten en educatieve excursies aan natuur- en milieu-instellingen (waaronder het Landschapmuseum) gesubsidieerd zijn. Aangesloten scholen kunnen hun bezoek aan het Landschapmuseum boeken via NME De Bastei: http://www.nmedebastei.nl/