Stichting Das&Boom

De Stichting Das&Boom zet zich in voor de bescherming van de das in Nederland. Das&Boom is in 1981 als vereniging opgericht omdat de das in Nederland toen op een haar na uitgestorven was; er leefden er toen nog slechts twaalfhonderd. Mede door het werk van Das&Boom heeft de das in 1985 de streng beschermde status gekregen.

Dankzij de inspanningen van Das&Boom ging het in 2006 een stuk beter met de das, leefden er zo’n vijfduizend in Nederland en hief Das&Boom zichzelf als eerste natuurvereniging wegens succes op en ging over in de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Das&Boom ging vanaf dat moment verder als kleine stichting om de behaalde resultaten te bewaken.

De Stichting Das&Boom is hoofdzakelijk gericht op advisering op het gebied van dassen (bijvoorbeeld bij verhuizingen in het kader van bouwprojecten) en vangt gewonde en verweesde dassen op in het opvangcentrum. Toen in 2011 echter door de regering vernietigende bezuinigingen op het natuurbeleid werden aangekondigd, zag Das&Boom zich genoodzaakt opnieuw in actie te komen. Met de toen gestarte actie ‘Recht op Natuur’ heeft Das&Boom een aantal voorgenomen bezuinigingen op natuurbescherming weten te voorkomen.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 is de das zijn zwaarbevochten streng beschermde status verloren. Om de das toch de bescherming te kunnen bieden die hij verdient is het werk van Das&Boom dus wederom hard nodig. Wat dat betekent en hoe u daarbij kunt helpen leest u op de website van Das&Boom.