Terrasrand | Vlechtheg | Droogdal

Aan uw rechterhand ziet u een terrasrand, en links van het pad ligt een droogdal. Over het pad dat u nu bewandelt, liepen vroeger ook schaapskuddes die vanzelfsprekend niet vrij over de akkers van boeren mochten zwerven. Zo is een stukje verder de roggeakker rechts van het pad veilig afgeschermd met een vlechtheg.

Zo werden de schapen die met hun herder van het ene heideveld naar het andere trokken, makkelijk op het pad gehouden en uit het akkerland. En links van het pad wordt de begroeiing dichtgehouden. Daarmee werd het afzwerven van schapen naar het bos eveneens voorkomen.

Links van het pad ligt een droogdal, dat ooit door gletjers werd uitgesleten in de voorlaatste ijstijd. Nog geen eeuw geleden stroomde er een beekje door dit dal, waaraan Palland haar naam dankt. Palland betekent nat land.