Slingerende heg

Haaks op de heg langs het pad, slingert zich ook een haag omhoog. Dat is hier met opzet gedaan, direct bij de aanleg al. Vroeger, in lang vervlogen tijden, beschikten de boeren nog niet over de huidige moderne middelen om woeste gronden te ontginnen en er akkers en weilanden van te maken. Ze volgden de natuurlijke loop van beekjes, natte en drogere gronden, en andere hobbels en kuilen. Hun wallen en heggen kronkelen hierdoor, waardoor de sierlijke vormen in het landschap ontstonden.

Later, met de moderne machines, ging men recht toe recht aan op het doel af. Kuilen werden gedicht, hobbels ge√ęgaliseerd, en beken werden rechtgetrokken. Het gevolg hiervan is dat de slingerende heggen uit het landschap verdwenen.